x
Çerez Kullanımı

Çerezler (cookie), trfreightline.com web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Çerez Politikasını inceleyebilirsiniz.
Whatsapp
Alternate Text

Yararlı Bilgiler

Konteyner Çeşitleri

20′ DC / 40′ DC
Bazı ticari yazışmalarda bu tip konteynerlere “dry van” yada ” standart” denilmesine rağmen, çoğunlukla ” genel amaçlı ” terimi daha uygundur. Uluslararası kullanıma uygun olarak uzunluk ve genişlik açısından dış ölçüleri sabit , yükseklikleri farklı olabilir. İki kapıları olup sadece bir tanesi dışa doğru açılabilmektedir. Konteynerin kapısı kapatıldığında su ve hava geçirmez özelliği vardır. Konteyner imalinde kullanılan malzeme hem taşıma kapasitesi hem de volüm göz önüne alınarak seçilir. Genellikle çelik ve aluminyum kullanılır. Çelik konteynerlerin yükleme kapasitesi daha azdır, çünkü çelik daha ağırdır.

20′ Üstü Açık (OPEN TOP) / 40′ Üstü Açık (OPEN TOP)
Tipik bir genel amaçlı konteynerin uzunluk ve genişlik ölçülerini taşır tek bir farkla “sabit bir üstü ” yoktur. Konteynere kapıdan sığmayacak kadar uzun/geniş olan yüklerin ancak vinç yada benzeri araçlarla üstten konabileceği durumlarda kullanılır. En çok makine, mermer levhalar, aluminyum profiller vs taşınır. Open top konteyner çoğu zaman üstten taşması olan yükler içinde kullanılır. Yükleme sonrası bir branda ile sıkıca örtülür. Tabanı, ağır yükleri taşımasından dolayı biraz daha kalındır ve özel ekipman sınıfına girdiğinden navluna genellikle surcharge (ilave masraf) eklenir.

20′ Flat Rack / 40′ Flat Rack / 40′ Kapanabilir Flat Rack
Bazen kısaca “flat” olarak da adlandırılır. Bu tip konteynerin iki kenarı ve üstü yoktur. Bazen her iki baş kısmı da yerinden çıkarılabilir. Flat konteyner her iki yandan ve üstten taşmalı malların yüklenmesine uygunluğu nedeniyle navluna oldukça fazla surcharge eklenebilir. Konteynerin tabanı çok kalındır.

40′ High Cube / 45′ High Cube
Bu tip konteynerler nispeten hafif fakat volümü yüksek malların taşınmasında kullanılır. Yükseklikleri normal 40’ konteynere oranla 30 cm daha fazladır.

40′ Reefer / 40′ High Cube Reefer / 45′ High Cube Reefer
Konteynere takılan ve elektrik ya da dizel motor ile çalıştırılan bir soğutma ünitesi ile, genellikle gıda ürünleri başta olmak üzere, diğer yüklerin de soğutma kontrollü olarak taşınmasında kullanılır.

20′ Konteyner İç Ölçüleri ; / 20 ′ Container Internal Dimensions ;
Uzunluk    5,897 mm   19 ft 4.17 in Length
Genişlik   2,348 mm  7 ft 8.44 in Width
Yükseklik   2,390 mm  7 ft 9.90 in Height
Ağırlık   30,480 kg (24,000 kg) Max Brüt Weight

40′ Konteyner İç Ölçüleri ;
Uzunluk   12,031 mm  39 ft 5.66 in Length
Genişlik  2,348 mm 7 ft 8.44 in Width
Yükseklik  2,390 mm 7 ft 9.90 in Height
Ağırlık  32,500 kg (30,480 kg) Max Brüt Weight

40′ High Cube Konteyner İç Ölçüleri ;
Uzunluk  12,031 mm 39 ft 5.66 in Length
Genişlik  2,348 mm 7 ft 8.44 in Width
Yükseklik 2,695 mm 8 ft 10.12 in Height
Ağırlık  32,500 kg (30,480 kg) Max Brüt Weight

40′ High Cube Dry Konteyner İç Ölçüleri ;
Uzunluk  12,032 mm 39 ft 5.31in Length
Genişlik  2,346 mm 7 ft 8.36 in Width
Yükseklik  2,381 mm 7 ft 9.74 in Height
Ağırlık  32,500 kg (30,480 kg) Max Brüt Weight

Teslim Şekilleri

1. İşyerinde Teslim / Factory Delivery ( EXW (Ex Works, Ex Warehouse) )
Satıcının tek yükümlülüğü, malları kendi işletmesinde ( Fabrikada, deposunda vb. ) alıcının emrine hazır bulundurmaktır. Alıcı bu noktadan itibaren, varış yerine kadar malların taşınmasıyla ilgili bütün giderleri ve rizikoları üstlenmek zorundadır.

2. Taşıcıya Teslim / Delivery to Carrier ( FRC ( Free Carrier) )
Bu teslim şeklinde özellikler Treyler ve Feribotlarda uygulanan Konteyner taşımacılığı gibi Kombine taşımacılık ihtiyaçlarının karşılanması öngörülmüştür. FOB teslim ilkelerine dayanmaktadır. Satıcının yükümlülüğü, malı belirlenen yerde taşıyıcıya teslim etmekle sona erer. Malların gümrük çıkış işlemleri tamamlanmış olarak alıcı tarafından belirtilen yerde taşıyıcıya teslim edilmesi ile birlikte, satıcının mal ve teslim yükümlülüğünün de yerine getirilmiş olması anlamına gelir. Eğer alıcı tarafına belirli bir nokta belirtilmemişse, satıcı bu durumda daha önce belirlenmiş bir alan veya yerde malları taşıyıcıya devredeceği noktayı kendisi seçebilir. Yükleme giderleri dahil bütün giderler, kayıp ve hasar rizikosu satıcıdan alıcıya devredilmiş olur. Bu terim Kara, Demir, Hava yolu taşımacılığı ile multi modal taşımacılıkta kullanılır.

3. Taşıma Ücreti Ödenmiş olarak Teslim / Freight Paid Delivery ( CPT ( Cost Paid for Transport) )
Bu terim malların belirlenen varış yerine taşınmasında navlunun satıcı tarafından ödendiğini belirtir. Malların taşıyıcıya aktarılmasından sonra mallarla ilgili kayıp ve hasar riski ayrıca bu teslim işleminden sonra gelebilecek bütün masraflar satıcıdan alıcının üzerine geçer. Eğer malların belirlenen varış yerine ulaştırılması için birbiri ardına taşıyıcılar kullanılıyorsa bunlardan ilk taşıyıcıya aktarılması ile birlikte risk de devredilmiş olur. Gümrük Çıkış işlemleri ve masraflar satıcı tarafından karşılanır.

4. Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim / Insurance Paid Shipping and Delivery ( CIP (Carriage and Insurance Paid To) )
Bu terim, satıcının CPT terimi ile aynı yükümlülüğü taşıdığı, bunlara ek olarak taşınma sırasındaki kayıp ve hasar riskine karşı sigorta yükümlülüğünü de içerir. Gümrük çıkış işlemleri satıcı tarafından yapılır. CIF terimi, deniz yolu ile taşınacak mallar için kullanıldığı halde, CIP terimi taşıma aracının çeşidine bakılmaksızın ve özellikle birden fazla taşıma aracı çeşidinin yer alacağı kombine taşımalarda kullanılır.

5. Sınırda Teslim / Border Delivery ( DAF (Delivered at Frontier) )
Bu terim gümrük çıkış işlemleri tamamlanmış olarak sınırda gümrükten önce belirlenen alanda alıcının emrine malların hazır bulundurulmasını kapsamaktadır. Sınır satıcının ülke sınırı olabileceği bigi alıcının yada herhangi bir üçüncü ülkenin sınırı olabilir. Sınıra kadar masraflar ve rizikolar ihracatçıya sınırdan sonra ise ithalatçıya aittir.Özellikle, mallar demiryolu veya karayolu ile gönderildiği zaman kullanılan bu terimin her türlü taşıma şekli içinde kullanılması mümkündür.

6. Gümrük Resmi Ödenmeksizin Teslim / Customs Duty Unpaid Delivery ( DDU (Delivered Duty Unpaid) )
Bu terim, malların ithalatçı ülkede belirtilen yerde hazır bulundurulmasıyla satıcının, teslim yükümlülüğünün yerine getirilmiş olması anlamına gelir. Satıcı, malların bu noktaya getirilmesiyle ilgili olan (İthalattan alınan resim, vergi ve diğer paylar hariç) bütün risk ve masraflarla birlikte, gümrük giriş formalitelerinden doğan masrafları da karşılamak zorundadır. Malların gümrük girişini zamanında yapılmamasından doğan ek masraf ve riskler ise alıcıya aittir. Eğer taraflar, gümrük işlemlerini satıcının tamamlamasını ve bundan doğacak risk ve masrafları da bu tarafın üstlenmesini istiyorlarsa, bu anlamda ekler yapılarak bu durum açıklığa kavuşturulmalıdır. Eğer taraflar, ithal işlemlerinde yapılan bazı ödemelerin ( Örneğin Katma Değer Vergisi (VAT yani KDV) ) de satıcı tarafından yapılmasını isterlerse, bu istek konuya açıklık getirecek şu ek sözlerle sağlanabilir : “Gümrük Resmi Ödenmeksizin Teslim, VAT (KDV) ödenmek üzere (varış yeri…olarak belirtilmek suretiyle)”. Bu terim taşıma biçimi ne olursa olsun kullanılabilir.

7. Gümrük Resmi Ödenmiş Teslim / Customs Duty Paid Delivery ( DDP (Delivered Duty Paid) )
Bu terim, malların ithalatçı ülkede belirlenen yerde hazır bulundurulmasıyla, satıcının teslim teslim yükümlülüğünün yerine getirilmiş olması anlamına gelir. Satıcı, malların bu noktaya getirilmesiyle ilgili olan İthalattan alınan resim, vergi ve diğer paylar dahil bütün risk ve ve masraflarla birlikte, gümrük giriş formalitelerinden doğan masrafları da karşılamak zorundadır. EXW terimi satıcı açısından asgari yükümlülük ifade ederken, DDP terimi tersine azami yükümlülüğü içerir. Eğer taraflar, ithal işlemlerinde yapılan bazı ödemelerin ( Örneğin Katma Değer Vergisi (VAT yani KDV) ) satıcının yükümlülükleri arasından tarafından çıkarılmasını isterlerse, bu istek konuya açıklık getirecek şu ek sözlerle sağlanabilir : “Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim, VAT (KDV) hariç (varış yeri…olarak belirtilmek suretiyle)”. Bu terim taşıma biçimi ne olursa olsun kullanılabilir.

8. Geminin Bordasında Teslim/ Delivery On Board ( FAS (Free Alongside Ship) )
Bu teslim şekli belirlenen yükleme limanında malların gemi doğrultusunda (Geminin yanında) rıhtım veya mavunaya konulması ile teslim yükümlülüğü yerine getirilmiş olur.Bu andan itibaren mallara ilişkin herhangi bir kayıp yada hasar alıcıya aittir. Bu teslim şeklinde yükleme giderleri, varsa ihracat vergi ve harçları alıcıya aittir. FAS terimi, malların ihraç işlemlerini alıcı tarafından tamamlanmasını öngörür. Ayrıca bu terim Deniz ve Nehir taşımacılığında da kullanılır.

9. Güvertede Teslim / Deck Delivery ( FOB (Free on Board) )
Bu terim malların belirtilen yükleme limanında gemi bordasına aktarılması ile (küpeştesine geçmesiyle) satıcının teslim yükümlülüğünün yerine getirildiği anlamına gelir. Bu andan itibaren mallara ilişkin herhangi bir kayıp, hasar veya riskler alıcıya aittir. Bu terimde malların ihraç işlemlerinin satıcı tarafından yapılmasını öngörür (liman ve yükleme masrafları dahil). Bu terim yalnızca deniz yada nehir taşımacılığında kullanılabilir.

10. Mal Bedeli ve Navlun / Cost and Freight ( CF (Cost and Freight) )
Bu terim malların belirtilen varış yerine kadar taşınması için gerekli olan masrafları ve navlun bedelini satıcının ödemesi anlamına gelir. Ancak mallara ilişkin kayıp ve hasar riski ile birlikte, malların gemi bordasına aktarılmasından itibaren meydana gelebilecek olaylardan kaynaklanan bütün ek masraflar, mal yükleme limanından gemi bordasına geçtiği andan itibaren satıcıdan alıcıya devrolunur. Burada ihraç işlemleri ve masrafları satıcı tarafından karşılanır.

11. Mal Bedeli, Navlun ve Sigorta / Cost, Freight and Insurance ( CIF (Cost, Insurance and Freight) )
Bu terimde, satıcı CF teriminde olan yükümlülükleri aynen üstlenmekte bunlara ek olarak da taşıma sırasında malların kayıp ve hasar riskine karşı sigorta yapma yükümlülüğünü de almaktadır. Malların ihraç işlemleri ve masrafları satıcı tarafından karşılanır.Ancak, kayıp ve hasar rizikosu ile giderlerde meydana gelebilecek artışı, yükleme limanında malların gemi küpeştesine geçmesi anından itibaren satıcıdan alıcıya geçmiş olur.

12. Gemide Teslim / Delivery On Board ( EXS (Ex Ship) )
Bu terim gümrük işlemleri yapılmamış olarak malların belirtilen varış limanında gemi bordasında alıcı emrine sunulmasını kapsamaktadır. Bu noktada satıcı teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Bu noktadan sonra belirtilen varış limanına getirilmesi indirilmesi ile ilgili her türlü risk ve masraflar alıcı tarafından karşılanacaktır.

13. Rıhtımda Teslim / Delivery at Dock ( EXQ (Ex Quay) )
Bu terim satıcının yükümlülüğünün malları belirlenen varış limanındaki rıhtımda gümrük giriş işlemleri tamamlanmış olarak alıcıya sunmasıyla sona ermesi anlamına gelir. Malların alıcıya tesliminden önceki resim ve diğer ödemeler de dahil olmak üzere bütün bu aşamaya kadar olan risk ve masraflar satıcıya aittir.

Hava Kargo İşlemleri

Değişen dünya şartlarında lojistik ve uluslararası taşımacılık sektörünün her geçen dakika önemi artmaktadır. Lojistik sektöründe bu hızlı büyüme alt dallarına yansımıştır. Bunlardan birisi olan havayolu kargo taşımacılığı lojistik sektöründe yadsınamaz bir gerçek haline gelmiştir. Çoğunlukla evrak nakliyesinde kullanılan havayolu taşımacılığı, dünyadaki lojistik ticaretin yaklaşık yüzde %8’ini oluşturmaktadır. Hava taşımacılığı denilince ilk akla gelen genelde yolcu taşımacılığı olsa da son yıllarda dengeler değişmektedir.Bunların başlıca sebebleri arasında artan havayolu şirketleri sayısını göstermek mümkündür.Buna bağlı olarak rekabet de artmakta ve fiyat da düşmektedir.Hava kargo ve uçak kargo terimleri bu dönüşüm sayesinde bir çok şirket için daha cazip hale gelmeye başlamıştır.Bu cazibiyet haliyle daha hızlı ve güvenilir taşımacılık anlayışını ortaya koymuştur. TR Freight & Logistics olarak havayolu kargo taşımacılığının öneminin farkındayız. Havayoulu taşımacılığı odak noktasında zaman unsurunu barındırır.Denizyolu ile 20 günde nakliye olan bir mal,havayolu kargo taşımacılığı sayesinde saatlerle ölçülebilecek kadar kısa bir zaman içerisinde taşımacılığı gerçekleşebilmektedir. Bunun bilinciyle çalışan ekibimiz her zaman müşteriye fayda odaklı olmuştur.Hava yolu taşımacılık hizmetimiz için fiyat talep edebilirsiniz.

Denizyolu Taşımacılığı

Denizyolu taşımacılığı, uluslararası lojistik faaliyetlerinde limanlar ve gümrükler vasıtasıyla denizyolunun kullanıldığı geniş bir lokasyonu konu alır. Uluslararası lojistikte, rekabetin en yüksek olduğu konular hızlı, güvenilir ve en uygun maliyetle malın nakliyesidir.Lojistik sektöründe maliyetin en yüksek olduğu husus malın taşınma noktasıdır. Bu durumda özellikle uzun mesafe taşımacılığında tercih edilen taşıma yöntemi deniz taşımacılığı olarak karşımıza çıkıyor. Farklı şehirlere ve limanlara nakliyesi yapılacak malların önemli bir yüzdesi bu yolla sağlanmaktadır. Bunun bilincinde olan TR Freight & Logistics dünyanın bir çok limanından konteyner,yük taşımacılığında denizyolunu kullanmaktadır.Bu limanlar arasında Dubai(jebel alı), Rotterdam,Ürdün(Akabe),Suudi Arabistan(Riyad),Umman(Muscat) gibi stratejik öneme sahip ülkeler ve limanlar da mevcuttur.(Detaylı bilgi için talep formundan bize ulaşabilirsiniz.) Denizyolu taşımacılığını genel olarak Layner ve Tramp olarak ikiye ayırmamız söz konusudur.Günümüzde en çok kullanılan yöntem ise konteyner taşımacılığıdır. Geçmişte geleneksel yollarla taşınan yükler parça parça gemilere yüklenirdi. Bu da nakliye sırasında daha fazla insan gücüne ve zamana ihtiyaç duyulması demekti. Sonraki süreçte yükleri tır gibi büyük araçlara yükleyip onları da büyük yük gemilerine yüklemeyi denemişlerdir. Burdaki sorun da araçların büyük olması ve vinçler yardımıyla indirilmesinin de zor ve maliyetli olması bu fikirden de vazgeçilmesine yol açmıştır. En uygun yük taşıma yönteminin günümüzde kullandığımız konteyner olduğu ortaya çıkmıştır.

Karayolu Taşımacılığı

Yüklerin karayolu vasıtasıyla hızlı,güvenli ve ekonomik yoldan nakliye noktasına ulaştırılması şeklidir.Varış noktasına aktarmasız bir şekilde taşımacılık yapılması da diğer taşımacılık kollarından farkı olarak göze çarpmaktadır.Kara taşımacılığı,lojistik faaliyetlerinin başladığı günden bu yana sektörün en favori taşımacılık kolu olmuştur. Avantajları olduğu kadar dezavantajları da mevcuttur.Bunları aşağıda listeledik.

Avantajları

• Karayolu taşımacılığında,limanlarda çeşitli sebeblerden oluşabilecek bekleme süresi en aza indirilmiş olacaktır.
• Araç sıkıntısı pek yoktur. Buna bağlı olarak da sık sefer yapılmasına olanak vardır.
• Kısa mesafe yük taşımacılığında en uygun yöntemdir aynı zamanda ekonomiktir.
• Ulaşım ağı geniştir.
• Çok farklı büyüklüklerdeki yükü taşıyabilme olanağı vardır.
• Kapıdan kapıya taşımacılıkta en uygun taşımacılık şeklidir.

Dezvantajları

• Taşınan yük miktarının diğer taşımacılık kollarına göre az olması.
• Ağırlık sınırlamaları da ilk maddeye dahil edilebilir.
• Olumsuz hava şartlarından etkilenmesi.
• Kaza riskinin ciddi bir oranda olması.
• Zaman zaman oluşan ekonomik dalgalanmalar sebebiyle fiyat belirsizliği.

Türkiye’de Karayolu Taşımacılığı / Road Transport in Turkey

Cumhuriyetin ilanından 1950’ye kadar demiryolu ile ulaştırmaya yatırım yapan ülkemiz bu yıllardan sonra karayolu için düğmeye basmıştır. Son yıllarda artan karayolu ağımızla ulaştırmada ve taşımacılıkta da en çok tercih edilen mod haline gelmiştir. Bütün bu gelişmelere paralel olarak taşımacılık sektörünün %90 a yakın bir kısmı karayolu ile gerçekleştirilmektedir.
Özellikle son 15 yılda lojistik sektöründeki büyüme su götürmez bi gerçek. Ortalama 800.000’e yaklaşan yük aracı sayımızla bir çok ülkeden daha ileri bir konumdayız. Her geçen gün artan bu sayı ile beraber önümüzdeki 10 senede sektör olarak hızlı bir büyüme beklenmektedir. Bunun bilincinde olan TR Freight & Logistics ekibimiz sizlere her zaman en iyi hizmeti vermek için çalışmalarına devam edecektir. Yükünüz için fiyat talep edebilir ve yahut bizle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla

Demiryolu Taşımacılığı

Uluslararası demiryolu taşımacılığı,diğer lojistik şekillerine göre daha ekonomik ve güvenli olarak görülmektedir. Ağır ve büyük hacimli malların nakliyesi hususunda tercih edilen bir yöntemdir. Güvenli tarafına değinmek gerekirse, insan faktörünün en asgari seviyede olduğu demiryolu taşımacılığında buna bağlı olarak hata riskinin en alt seviyelerde görülmesi mümkündür. Bir diğer avantajtan öte görebileceğimiz konu ise çevreci bir lojistik faaliyet koludur. Her zaman yeşil lojistikten ve dünyayı daha yaşanabilir bir yere getirmeyi amaçlayan TR Freight & Logistics demiryolu taşımacılığına gereken önemi vermektedir. Yükünüzün cinsine göre açık ve kapalı vagonlarla taşımacılık faaliyetine olanak sağlanmaktadır. Özellikle Orta Doğu(Ürdün,Lübnan,Birleşik Arap Emirliği vs) ile bir köprü vazifesi gören bu taşımacılık şekli her zaman TR Freight & Logistics için önemli bir değere sahip olacaktır.

Demiryolu taşımacılığında tercih edilen araçların hız seçenekleri, taşıma hizmet şekline göre değişmektedir. Maden,işlenmiş hammade, katı yakıt(kömür) ,tarım ürünlerinin nakliyesinde en çok tercih edilen lojistik faaliyet koludur. Demiryolu taşımacılığı, karayolu taşımacılığının(ister yük ister ulaşım için) kötü hava koşullarından etkilenmesi göz önüne alındığında sadece yukarda saydığımız yüklerin değil her türlü yükün nakliyesinde güzel bir alternatif seçenek olmuştur. Demiryolu taşımacılığının her zaman önemini benimsemiş olan TR Freight & Logistics’ten yükünüz için fiyat talep edebilir,bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla